Sacombank cùng JCB triển khai phương thức thanh toán QR

Sacombank cùng JCB triển khai phương thức thanh toán QR

(NTD) - Ngày 14/01/2019, tại TP.HCM, Sacombank trở thành ngân hàng đầu tiên trên thế giới hội đủ điều kiện ký kết hợp tác triển khai phương thức thanh toán bằng mã QR với tổ chức thẻ quốc tế Nhật Bản JCB.