Nhiều khách hàng tìm được cơ hội đầu tư tại sự kiện lớn này

Nhiều khách hàng tìm được cơ hội đầu tư tại sự kiện lớn này

Vừa qua, vào ngày chủ nhật, 13/01/2019, tại tầng 24, tòa nhà Nam Cường Building (Tố Hữu – Hà Đông) đã diễn ra sự kiện “Cơ hội đầu tư – Chia sẻ tầm nhìn” do Tập đoàn Nam Cường tổ chức. Theo đó, nhiều khách hàng đã nhận được cơ hội đầu tư mới tại sự kiện này.